Veškerá koncová zařízení klientů, která nejsou demontována zašlete na adresu majitele HW tj. na RokycNET s.r.o. , Na Neklance 2533/13, 150 00 Praha 5-Smíchov, vždy se jedná o připojovací anénu, napájecí adaptér a u zákazníků s dotovanou instalací wifi routeru, vše je ve smlouvách o zprostředkování služby, dodacích listech, přihláškách přezvetých z DNet o.s. a k nim náležejícím dodacích listech.

Fakturace - platby probíhjí zpětně tedy za období 07/2016 již nebude účtována v 08/20016 žádná částka.

Smlouvy o dodávkách garantovaných služeb, pronájmy atd. byly odprodány na základě smlouvy, subjektům jsou oznámeny dopisem o převzetí závazku vč. nových kontaktních adres atd.